Subsidie boomverzorging

Van zodra je er voor kiest om bomen in je tuin te plaatsen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze bomen een bepaalde mate aan verzorging nodig hebben. Dat is op het eerste zicht dan misschien wel niet zo’n groot probleem, in de praktijk kiezen het merendeel van de mensen er toch voor om daarvoor een beroep te doen op een gespecialiseerde tuinman. Geldt dat ook voor jou, maar heb je slechts een beperkt budget beschikbaar? In dat geval is de kans niet onbestaande dat je op zoek zal willen gaan naar mogelijkheden om een subsidie te verkrijgen. Of dat nu al dan niet mogelijk is en hoeveel je precies zou kunnen krijgen met een subsidie voor boomverzorging kom je te weten op deze pagina!

Subsidie voor monumentale boomverzorging

Allereerst is het van belang om er bij stil te blijven staan dat je niet zomaar voor elk type van boomverzorging een subsidie kan aanvragen. Dit is op moment van schrijven dan ook enkel en alleen mogelijk op het ogenblik dat er sprake is van een ‘monumentale boom’. In dit geval is het mogelijk om de verzorging van de boom (deels) te laten financieren vanuit ofwel de gemeente ofwel het zogenaamde bomenfonds. Voorwaarde voor het verkrijgen van de tussenkomst is wel dat de verzorging steeds dient te gebeuren door een erkend boomverzorgingsbedrijf. Hou er bovendien rekening mee dat de boom in kwestie steeds dient te zijn opgenomen in het ‘Landelijk Register van Monumentale Bomen’. Om in deze lijst opgenomen te kunnen worden dienen bomen te voldoen aan diverse eisen, namelijk:

 

 • De boom dient een leeftijd te hebben bereikt van ten minste 80 jaar;
 • De boom moet in een gezonde staat zijn waarbij er een minimale levensverwachting geldt van zeker nog 10 jaar;

 

Naast bovenstaande twee eisen is het bovendien ook nog eens zo dat de boom in kwestie nog ten minste één van de volgende criteria ook dient in te lossen:

 

 • De boom beschikt over beeldbepalende eigenschappen voor diens omgeving;
 • De boom kan op cultuurhistorisch vlak als waardevol worden aanschouwd;
 • Ze kan dendrologisch waardevol zijn omdat er bijvoorbeeld niet veel exemplaren van dit type boom meer bestaan in de wereld;
 • Ze kan natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol zijn;
 • Ze over een zeldzaamheidswaarde beschikt (in bijvoorbeeld hoogte of ouderdom);

 

Op het ogenblik dat de boom in kwestie waar je boomverzorging voor wenst aan te vragen aan alle vereiste eigenschappen voldoet zal je doorgaans zonder al teveel problemen kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Of deze nu precies van de gemeente of uit het zogenaamde bomenfonds afkomstig zal zijn is altijd afhankelijk van de situatie in kwestie.

Hoe een bijdrage voor boomverzorging uit het bomenfonds ontvangen?

Het merendeel van de mensen die aan monumentale boomverzorging willen doen kijken daarvoor allereerst vooral in de richting van het bomenfonds. Dit fonds heeft namelijk zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven de mogelijkheid om een bepaalde, financiële tussenkomst te voorzien voor het verzorgen van monumentale bomen. Om een financiële compensatie aan te kunnen vragen dient de boom echter eveneens aan een aantal eisen te kunnen voldoen. Ook deze eisen hebben we voor jou op een rijtje gezet.

 

 1. De boom moet opgenomen zijn in het ‘Landelijk Register van Monumentale Bomen’;
 2. De boom dient eigendom te zijn van een particulier;
 3. De levensverwachting moet na onderhoud nog minstens 10 jaar bedragen;
 4. De boomverzorging mag pas plaatsvinden na schriftelijke toezegging van de Bomenstichting;

 

Voldoet jouw boom aan alle hierboven aangegeven eisen? In dat geval is het doorgaans geen enkel probleem om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor de boomverzorging die zal worden aangevoerd aan jouw monumentale boom.

Hoe besparen op de kosten van boomverzorging?

Wat nu echter op het ogenblik dat er geen sprake is van een monumentale boom, maar wel van een gewone boom? In dat geval heb je helaas geen recht op financiële tussenkomst bij het uitvoeren van de boomverzorging. Gelukkig zijn er wel nog enkele interessante bespaartips waar je in dit geval rekening mee kunt houden die het prijskaartje kunnen drukken.

 

 • Besteed alleen boomverzorging uit die je zelf niet kan doen

De ene vorm van boomverzorging is de andere niet. Het water geven en onderhouden van een jong, klein boompje kan in principe iedereen wel. Probeer in dit geval dan ook het onderhoud zelf te doen en ga alleen maar boomverzorging uitbesteden waarvan je zelf niet in staat bent om ze uit te voeren.

 

 • Laat de boomstronk na het kappen van bomen staan

De standaard kosten die door een hovenier voor het kappen van bomen in rekening worden gebracht zijn nooit inclusief het verwijderen van de boomstronk. Daar kan jij jouw voordeel mee doen! Heb je niet zozeer de grond waar de boom op heeft gestaan nodig, maar wou je ze vooral weg omdat ze bijvoorbeeld een schaduw opwierp op plaatsen waar dit niet was gewenst? In dat geval kan je de boomstronk altijd blijven behouden. Hiermee kan je zo’n 80 euro besparen bij het laten kappen van een boom.